SKAP
/Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik


Grundades 1927 av Fred Winter; har till uppgift att tillvarata populärmusikernas intressen.
PM75

Har senare bytt namn till Sveriges kompositörer och textförfattare, men har behållit förkortningen SKAP.


.
Länkar: SKAP
Länkar redigerade 2016-02-25
.
SKAP i svenska Wikipedia                Källa: Prismas musiklexikon 1975