Operahögskolan i Stockholm


högskola för utbildning av sångare, repetitörer och regissörer inom opera. Den har anor från 1772, då Musikaliska akademien grundades. Under 1700- och 1800-talen var utbildningen knuten endera till Operan i Stockholm eller till Musikaliska akademien. 1913-42 sorterade utbildningen direkt under Operan. 1942 inrättades en särskild operaklass vid Musikaliska akademien i samarbete med Operan, som 1968 omvandlades till en fristående skola, Statens musikdramatiska skola. 1986 bytte den namn till Operahögskolan. – Även i Göteborg startades 2003 en operahögskola, knuten till Göteborgs universitet.
BM03Källa: Bonniers musiklexikon 2003