Musikaliska akademien


i Stockholm grundad 1771 efter planer från Roman och Brandt. Till M. är också knutna Musikaliska akademiens bibliotek och Musikhistoriska museet.
PM75

Kungliga Musikaliska akademien, Stockholm, grundad 1771 av Gustav III. Dess uppgift är att främja och vårda tonkonsten och musiklivet i Sverige. Akademin har (2003) ca. 200 ledamöter, varav ca. 60 utländska. Den leds av en styrelse, en preses och två vice presides. Ständige sekreteraren är ansvarig för verksamhet och kansli. Akademin har en omfattande stipendieverksamhet grundad på olika donationer, bl.a. från Jenny Lind och Christina Nilsson. Den delar också ut ett antal musikpriser, däribland Polarpriset.

Från början hade akademin ansvar för den högre musikutbildningen i Sverige, men 1971 lades detta under högskoleutbildningen (se musikhögskola). Från 1924 drev akademin också operautbildning, delvis i samarbete med Operan i Stockholm, men 1968 övertogs verksamheten av Statens musikdramatiska skola (se Operahögskolan). 1981 övertog Statens musiksamlingar ansvaret för Musikaliska akademiens bibliotek (numera Statens musikbibliotek, där även Musikmuseets bibliotek ingår), liksom för Musikmuseet, som tidigare hade akademin som tillsynsmyndighet.

BM03Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Bonniers musiklexikon 2003