Metropolitan, New York


eg. Metropolitan Opera House (New York), den ledande amerikanska operan, öppnad 1883. Till skillnad från de flesta andra större operor är Metropolitan inte statsunderstödd.
PM75


The Met, operascen i New York, invigd 1883. Den är en del av Lincoln Center, och det nuvarande operahuset invigdes 1967. Operahuset, som drivits av privata företag med stora understöd från enskilda mecenater, är känt som en av världens främsta operainstitutioner, särskilt för det musikaliska utförandet av verken på repertoaren (vanligen standardverk som i regel sjungs på originalspråket). Bland dirigenter som framträtt vid Metropolitan kan nämnas Mahler, Toscanini, Bruno Walter och Fritz Busch. Stora sångartister från olika länder har framträtt här, bland dem många svenskar. Vid invigningsföreställningen 1883 medverkade Christina Nilsson. Bland operacheferna finns Göran Gentele, som dock aldrig hann tillträda sin post innan han avled 1972.
BM03
Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Bonniers musiklexikon 2003