Måndagsgruppen


en sammanslutning av unga tonsättare som bildades i Stockholm 1944. Genom sin radikalism väckte den stor uppmärksamhet. Medlemmar var Karl-Birger Blomdal, Sven-Erik Bäck, Ingvar Lidholm, Sven-Eric Johanson, Claude Loyola Allgén och Hans Leygraf. Alla utom Leygraf var elever till Hilding Rosenberg. Måndagsgruppen, som protesterade mot både den "diverterande" 1930-talsmusiken och 1800-talsromantiken, ägnade sig under sina möten på måndagar speciellt åt att studera Hindemiths "Unterweisung im Tonsatz". Gruppen spelade en viktigt roll i det svenska musiklivet under 1950- och 60-talen, men med tiden kom medlemmarna att gå skilda vägar.
BM03


.
Länkar: Måndagsgruppen
Länkar redigerade 2015-05-24
.
Måndagsgruppen i engelska Wikipedia Måndagsgruppen i svenska Wikipedia                Källa: Bonniers musiklexikon 2003