Les Six


(franska, "de sex"), modernistisk gruppering inom den franska musiken i början av 1920-talet. Den bestod av tonsättarna Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Georges Auric, Louis Durey och Germaine Tailleferre. Från 1918 träffades medlemmarna regelbundet i Paris. Deras främsta förebild var Erik Satie, och Jean Cocteau var en litterär själsfrände. Opposition mot Wagners tradition och impressionismen var tonsättarnas viktigaste gemensamma nämnare, och de spelade en viktig roll i 1920-talets stilistiska nyorientering. Idealet var klarhet i uttrycket, frihet från subjektivt känslomässiga moment och prioritering av melodin och rytmen framför klangen. I takt med att tidens konstnärliga ideal utvecklades vidare splittrades gruppen.
BM03Källor: Bonniers musiklexikon 2003