Landino


Alternativ namnform till Landinis efternamn; Landino-sext en kadenstyp som är typisk för hans musik. Där faller ledtonen till submedianten innan den återvänder till tonikan, d.v.s. skalans 6:e ton inskjuts mellan den 7:e och den 8:e. Denna term syftar alltså inte på en "sext" i harmonisk bemärkelse utan på det melodiska inskjutandet av skalans 6:e ton.
PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975