Hertz


[härrts] (ty.), förkortat Hz, enhet för angivande av frekvens; liktydigt med "perioder (dubbelsvängningar) per sekund".
MO85Källa: Musikordboken 1985