Hauptwerk


[ha´°pt-] (ty.), klassisk benämning på den grupp av orgelstämmor (på särskild luftlåda), som hör till första manualen.
MO85Källa: Musikordboken 1985