H


tonnamn; sjunde tonen i C-dur-skalan, grundtonen i H-dur (fem kors) och h-moll (två kors), se tonart. Därav hess (detsamma som B), hiss, hessess, hississ.
PM75

tonnamn; se även b. H-dur, h-moll, se tonart.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985