Göteborgs symfoniker


Göteborgs orkesterförening:
grundades 1905 med symfoniorkester, som har spelat under Stenhammar, Aulin, Nielsen, Rangström, Tor Mann, Sixten Eckerberg, Dean Dixon m.fl.

PM75

tidigare Göteborgs orkesterförening, orkester grundad 1905. Orkesterföreningen startade 1916 en orkesterskola (numera Göteborgs musikkonservatorium) och 1917 en körskola. 1997 utsågs orkestern till Sveriges nationalorkester.
BM03Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Bonniers Musiklexikon 2003