Flatterzunge


[-tsonge] (ty.) fladdertunga (se tunga).
PM75

[-tsonge] (ty.), "fladdertunga", tremolo hos flöjt och andra blåsinstrument (ej fagott), åstadkommet genom artikulerande av ett rullande r; uppfunnet av Richard Strauss och förekommer bl.a. i hans symfoniska dikt Don Quixote. Flatterzunge användes även som "skorrande" effekt i jazz.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985