FST – Föreningen Svenska Tonsättare


Grundad 1918 i Stockholm; avser att tillvarata svenska tonsättares "konstnärliga och ekonomiska intressen", vilket sker genom Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM).
PM75

Intresseförening för tonsättare verksamma i Sverige. Den verkar för framförandet av svensk musik i Sverige och utomlands. Det sker genom informationsverksamhet, stipendier och understöd, delvis finansierat genom STIM, som FST grundade 1923.
BM03


.
Länkar: FST – Föreningen Svenska Tonsättare
Länkar redigerade 2013-11-31
.
Föreningen Svenska Tonsättare i svenska Wikipedia                Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Bonniers Musiklexikon 2003