Drottningholmstatern


.Öppnar index över Läsesalongens pressklipp

Drottningholms slottsteater, barockteater som ligger i anslutning till Drottningholms slott på Lovö utanför Stockholm. Efter att den första teaterbyggnaden brunnit 1762 uppfördes den nuvarande på samma plats 1764-66 av C.F. Adelcrantz. Med sina fina proportioner är byggnaden ett typexempel på svensk 1700-talsarkitektur. Foajén byggdes till 1791 av L.J. Desprez. Teatern är en av Europas bäst bevarade barockteatrar. Scen och salong är komponerade som en enhet. Salongen dekorerades av J.A. Masreliez efter Adelcrantz ritningar och är en blandning av rokoko och tidig gustaviansk stil. Färgsättningen är i gråvitt, guld och blått med en sparsam stuckutsmyckning. Den rymmer ca 450 åskådare som sitter på en stigande gradäng.

Drottningholmsteatern var under Gustav III:s tid centrum för Stockholms teaterliv på sommaren, och stora premiärer förlades ofta dit. Efter kungens död utnyttjades teatern sparsamt fram till ca 1800, förföll därefter och användes som magasin. Den återupptäcktes 1920 av Agne Beijer, som ledde restaureringsarbetet fram till återinvigningen 1922. Därefter var han teaterns intendent 1925-48. 1946 började man spela sommaropera på teatern. Genom stiltrogna framföranden av särskilt 1600- och 1700-talsoperor och baletter har Drottningholmsteatern blivit en teaterhistoriskt och konstnärligt betydelsefull scen med gott internationellt rykte. Operan i Stockholm gästspelar regelbundet, och även ensembler från andra länder förekommer. Till det som gjort teatern unik hör teatermaskineriet av Donato Stopani, som fortfarande fungerar perfekt. Det är gjort helt i trä och tillåter upp till fyra snabba scenväxlingar inför öppen ridå. Åskmaskinen, böljemaskinen och molnvagnarna är särskilt berömda. Scenen är med sina 19 meter från ramp till fond ovanligt djup, något som poängteras av den autentiska 1700-talsdekoren i centralperspektiv. Ungefär 30 scendekorationer av Carlo Bibiena och Desprez är bevarade, liksom ridån med drottning Lovisa Ulrikas namnchiffer. – Drottningholms teatermuseum grundades 1922 för att ta hand om de teaterhistoriska samlingar som byggts upp av Nicodemus Tessin d.y. och Carl Gustaf Tessin. Verksamheten bedrivs i dag fristående från Drottningholmsteatern och dokumenterar fortlöpande svenskt teaterliv.

BM03


.
Länkar: Drottningholmsoperan
Länkar redigerade 2014-11-24
.
http://www.drottningholmsteaternsvanner.se/
Drottningholmsteatern i engelska Wikipedia Drottningholmsteatern i svenska Wikipedia                Källa; Bonniers Musiklexikon 2003