Covent Garden


officiellt Royal Opera House Covent Garden, Storbritanniens förnämsta operascen, som ligger i London. 1732 öppnades en teaterbyggnad strax norr om grönsakstorget Covent Garden, och 1858 invigdes den nuvarande teatern på samma plats. Fram till 1847 var den både tal- och sångscen, därefter ägnades den helt åt musikdramatik (till 1892 under namnet Royal Italian Opera). Covent Garden blomstrade särskilt under åren kring 1900, då Mahler, Mottl och Hans Richter gästdirigerade där. Många internationella stjärnor har spelat ledande roller i de verk som satts upp på Covent Garden. 1950 förstatligades institutionen, som tidigare varit privat, och en permanent orkester och kör etablerades. En omfattande modernisering av byggnaden skedde i slutet av 1990-talet.
MO85Källa: Musikordboken 1985