BWV


förkortning av Bach-Werk-verzeichnis (ty.), anges tillsammans med nummer för att identifiera kompositioner av Johann Sebastian Bach och syftar på en tematisk-systematisk förteckning över denne tonsättares verk, utgiven 1950 av Wolfgang Schmieder.
MO85


.
Länkar: BWV
Länkar redigerade 2017-10-01
.
BWV i engelska Wikipedia BWV i svenska Wikipedia                Källa: Musikordboken 1985