r&b


Artister/Grupper: r&b
[Rhythm & blues] Uppkom i USA under andra hälften av 1940-talet och betecknar en blues-stil framförd av svarta musiker i storstäderna och avsedd för en svart publik. Omfattande skivproduktion under 40- och 50-talen. Pionjär var sångaren Louis Jordan. Stilen är baserad på ett enkelt och medryckande beat (shufflerytmer m.m.) Oftast små besättningar med elgitarr och tenorsaxofon. Influerade senare stilar såsom rock'n'roll, soul m.fl.
PM75

rhythm-and-blues, rhythm'n'blues, R & B, r'n'b, samlingsterm för olika moderna bluesstilar, ofta på gränsen till rock. Rhythm & blues ersatte den tidigare beteckningen "race music" (rasmusik), som ansågs för rasistisk. Den betecknade 1940-talets rytmiska bluesbaserade underhållningsmusik och utvecklades i de nordamerikanska industristädernas svarta fattigkvarter. Stora namn var Louis Jordan (1908-75) och Roy Brown (1925-81), senare Fats Domino. Rhythm & blues fick en avgörande betydelse för den brittiska och senare även den amerikanska rocken. I mitten av 1990-talet började begreppet r'n'b användas om dans- och poporienterad soulmusik, representerad av artister som Destinys Child och Toni Braxton.
BM03

.

.
Artister/Grupper: R&B
.
USA
USA
USA
England
USA
USA
USA
USA
USA
Bartholomew, Dave
USA
Benton, Brook
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Brown, Chris USA
Brown, James USA
Brown, Maxine USA
USA
Brown, Ruth
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Clark, Dee
USA
The Clovers
USA
USA
USA
USA
Dorsey, Lee
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Jackson, Chuck
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Leiber & Stoller
USA
Lewis, Barbara
USA
Lewis, Smiley
USA
Liggins, Jimmy
USA
Liggins, Joe
USA
USA
USA
USA
USA
England
USA
Mayfield, Percy
USA
McPhatter, Clyde
USA
USA
Mickey & Sylvia
USA
Milton, Roy
USA
The Moonglows
USA
USA
Neville, Aaron
USA
The Orioles
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Price, Lloyd
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Turner, Big Joe
USA
Turner, Ike
USA
England
USA
Ward, Billy
USA
Williams, Larry
USA
USA
USAKällor: Prismas musiklexikon 1975 ; Bonniers musiklexikon 2003 ; AMG