psychobilly


Artister/grupper: Psychobilly
Under 1980-talets rockabilly revival kom en del band att förena rockabillyn med punk. Psychobillyn tog rockabillyns form, spelade den med punkens energi och lade till smaklösa texter och kitchiga skivomslag. Även om genren aldrig slog sig fram till mainstreamfåran, kom artister som The Cramps och Mojo Nixon att bli favoriter hos många l collegestudenter och stilens energi fortlevde inom den alternativa musiken under flera år.

.

.
Artister/Grupper: psychobilly
.
Angry Johnny & The Killbillies
USA
USA
The Gibson Bros.
x
USA
USA
Nashville Pussy
USA
USA
Reverend Horton Heat (Jim Heath)
USA
Southern Culture on the Skids
USA
Tav Falco's Panther Burns
USAKällor: AMG m.fl.