house


Artister/Grupper: House
Housemusiken växte fram ur den post-disco dance club-kulturen från det tidiga 1980-talet. Efter att discon blivit populär, ändrade vissa urban DJs – särskilt de som hörde till gaykulturen – musiken för att göra den mindre poporienterad. Beatet blev mer mekaniskt och basgroovet blev djupare, medan element från synthpop, latin soul, dub/reggae, rap och jazz lades över musikens monotona, icke föränderliga fyratakters beat. Ofta var musiken rent instrumental och när det förekom vokala inslag, var de ansiktslösa kvinnliga divor som oftast sjöng ordlösa melodier.

Vid slutet av 1980-talet hade housen nått ut från undergroundklubbar i städer som Chicago, New York och London och hade börjat ta sig in på poplistorna, särskilt i England och Europa, men också i USA, med hjälp av artister som M/A/R/R/S och Madonna, liksom producenter som David Cole och Robert Clivilles.
Samtidigt som housemusiken tog sig in på topplistorna, fragmenterade den sig i en rad subgenrer, såsom hip-house, ambient-house, och särskilt acid house (med den direkt igenkännbara ljudet av Roland's TB-303 bass-line generator). Under 1990-talet upphörde housen att vara en nydanande musikstil, men den förblev populär på klubbar i Europa och USA.

.

.
Artister/Grupper: house
.
USA
England
USA
England
England
Norge
England
England
Cajmere – se Green Velvet
Frankrike
England
USA
Tyskland
Frankrike
USA
USA
DJ Pierre
USA
DJ Sneak
USA (Puerto Rico)
Sverige
England
England
England
England
Farley Jackmaster Funk
USA
USA
Frankrike
Global Communication
England
USA
England
England
Hardy, Ron
USA
Heard, Larry
USA
USA
Frankrike
England
USA
England
USA
England
Lionrock
England
England
USA
USA
USA
Italien
Mr. Fingers
USA
USA
England
USA
USA
England
England
England
Skottland
England
USA
Saunders, Jesse
USA
England
England
England
USA
USA
Holland
England
USA
Vasquez, Junior
USA
Wink, Josh
USA
USAKällor: AMG m.fl.