experimental


Artister/Grupper: Experimental
Experimentell musik är en allmän beteckning för varje typ av musik som flyttar gränser och genredefinitioner, vare sig det handlar om rock, jazz, modern komposition eller någon annan genre. Då en musiker eller kompositör skapar en hybrid av disparata stilar, eller inkorporerar oortodoxa, nya, unika ingredienser, kan musikan klassificeras som experimentell.

.

.
Artister/Grupper: experimental
.
USA
Aube (Akifumi Nakajima)
Japan
USA
USA
Tyskland
Wales
Tyskland
USA
USA
USA
England
USA
Tyskland
England
Tyskland
England
USA
USA
Tyskland
USA
USA
USA
USA
Japan/USA
USA
USA
USA
Ribot, Marc USA
Rose, Jon
England/Australien
Japan
Sverige
USA
England
Tyskland
USA
Englnad
USAKällor: AMG m.fl.