disco


Artister/Grupper: Disco
(av franska discothèque), term för populärmusik som spelas på diskotek av en discjockey (DJ), som via skiv- och/eller CD-spelare med tillhörande ljudanläggning spelar skivor för dansande publik. Termen kommer av ett franskt kafé med namnet La Disqothèque, som på 1930-talet lät jazzälskare spela sina favoritskivor. Vid slutet av 1960-talet växte diskotekskulturen i USA, med fokus på både musiken och den visuella upplevelsen. Från början omfattade discomusik all populärmusik som var dansant, men vid mitten av 1970-talet etablerades genrebegreppet disco eller discomusik för sådan soulmusik som anpassats för dansgolven med kraftigt markerade beats. Begreppet b.p.m. (beats per minute, taktslag i minuten) skapades speciellt för ändamålet. Senare har en rad genrer utvecklats ur discon, och det övergripande begreppet är numera klubbmusik.
BM03

.

.
Artister/Grupper: disco
.
USA
Spanien
Australien
Frankrike
Tyskland
USA
Brick
USA
B.T. Express
USA
USA
Dr. Buzzard's Original Savannah Band
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
The Hues Corporation
USA
USA
USA
USA
K.C. & The Sunshine Band
USA
Frankrike
USA
King, Evelyn "Champagne"
USA
USA
USA
USA
McCoy, Van
USA
Italien
Robinson, Vicki Sue
USA
USA
USA
USA
USA
USA
The Sylvers
USA
Tavares
USA
USA
USA
The Trammps
USA
USA
USA
Ward, Anita
USA
USAKällor: Bonniers musiklexikon 2003 ; AMG m.fl.