club/dance


Artister/Grupper: Club/Dance
Dansmusiken har många olika former, från disco till hip-hop. Även om det funnits en rad dansflugor genom populärmusikens historia, kom dansmusiken att bli sin egen genre under mitten av 70-talet, då soul muterade till disco och hela klubbar fokuserade sig på dans. I slutet av 70-talet spelade dansklubbar disco, men mot slutet av årtiondet splittrades discon i en rad olika genrer. Alla dessa genrer samlades under samlingstermen "dance", även om där fanns distinkta skillnader mellan dance-pop, hip-hop, house och techno, för att bara nämna några av dess subgenrer. Det som band dem samman var tonvikten på rytm – i varje undergenre av dance är rytmen, beatet, det viktigaste.

.

.
Artister/Grupper: club/dance
.
USA
USA
Sverige
England
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Baker, Arthur
USA
Banco de Gaia
England
Jamaica
USA
England
USA
England
Island
USA
USA
England
USA
USA
USA
USA
Sverige
Tyskland
England
Color Me Badd
USA
USA
Frankrike
USA
Dayne, Taylor
USA
Dearborn, Mike
x
USA
Frankrike
England
England
England
England
England
USA
Spanien
England
USA
England
England
England
Frankrike
USA
USA
England
USA
England
Guy
USA
England
England
Herbert, Matthew
England
Nordirland
USA
Sverige
England
USA
USA
England
Jellybean (Garry George Johnson)
USA
England
USA
Jamaica
USA
USA
England
England
USA
Tyskland
England
England
USA
England
Tyskland
USA
USA
England
USA
England
USA
England
England
England
USA
England
England
Japan
Skottland
USA
England
England
England
Sverige
USA
England
USA
Jamaica
Snap!
Tyskland
England
Skottland
England
Spring Heel Jack
England
England
USA
England
Technotronic
Belgien
USA
England
USA
USA
England
SchweizKällor: AMG m.fl.