blues


Lyrisk-episk sångform framvuxen ur afro-amerikansk musikpraxis. Populariserade genom främst W. C. Handy (St. Louis blues 1914 m.fl.), men är en av de mest genuina alltjämt existerande vokala, folkliga uttrycksformerna. Till de mest betydande äldre bluessångarna hör Big Bill Broonzy, Blind Lemon Jefferson, Leadbelly, Robert Johnson m.fl. samt bl.a. sångerskorna Ma Rainey, Bessie Smith. Musikaliskt karakteriseras blues av spänningen mellan det uttrycksmättade och den ur afrikanskt sångsätt uppkomna svävande intonationen (blue notes) resp. det ur europeisk ballad- och hymnstil härledda 12-taktsschemat byggt på funktionsharmonikens tre huvud-treklanger: tonika, subdominant och dominant.

Bluesen är den viktigaste grundstrukturen och inspirationskällan för talrika genrer såsom rhythm & blues, rock'n'roll, soul m.fl. samt i olika typer av jazzmusik.

PM75


Se även:
acoustic blues
acoustic Chicago blues
acoustic country blues
blues-rock
british blues
Chicago blues
classic female blues
contemporary blues
country blues
delta blues
east coast blues
electric Chicago blues
electric Texas blues
folk-blues
jazz blues
jump blues
modern electric blues
New Orleans blues
soul-blues
Texas blues
urban blues
west coast bluesKällor: Prismas musiklexikon 1975 m.fl.