MusikSöks källor


AMG All Music Guide
BM03 Bonniers musiklexikon 2003
BR87/93/05 Bonniers rocklexikon 1987 / 1993 / 2005
C20 The Companion to 20th Century Music /Norman Lebrecht 1992 (övers: mk)
CODM80 The concise Oxford dictionary of music. Oxford University Press 1980
DN Dagens Nyheter
ESP08 The encyclopedia of Swedish punk 1977-1987. Premium Publishing 2008
FS96 Folkmusik i Sverige. Gidlunds 1996
GP Göteborgsposten
http... internetsajt
JH87 The Jazz Handbook. Longman 1987
KM92 Klassisk musik. Phil G. Goulding / Forum 1992
KR85 Kroumata. Olsson / Svensk Skolmusik AB 1985
KIR84 Kvinnor i rockhistorien. Östen Hedin 1984
. Läsesalongens klassiska fuskkatalog (ingen markering)
mk Markus K
MHW00 musikHound World. Visible Ink 2000
ML78 Musiklexikon. Natur och Kultur 1978
MO85 Musikordboken. Gereom Brodin, Forum 1985
MV56 Musikens Värld. AB Musikens Världs Förlag 1956
NoKM78 Natur och Kulturs Musiklexikon 1978
NU73 Norstedts uppslagsbok 1973
. Opera. Köpenhamn 1999
OL93 Operalexikonet. Forum 1993
PK div. pressklipp
PM75 Prismas Musiklexikon 1975
SM75 Sohlmans Musiklexikon 1975
SA Sound Affects
SM7.. Sohlmans musiklexikon 1975-1979
. Spelmän spelmän. Gunnar Ternhag. Sohlmans Förlag 1975
SS Spelrum Sverige. Uppmark
. Swedish Composers of the 20th Century. Swedish Music 1990
ST85 Svenska Tonsättare. Diskografi. Stig Jacobsson. Rikskonserter 1985
SvD Svenska Dagbladet
VäV97 Vem är vem i klassisk musik. Rabén Prisma 1997
Wikipedia Wikipedia
WOM96 Worlds of music; Titon. Schirmer 1996