Innehåll
.


MusikSök A-Ö .– Inte allt, men instrument, länder, stilar, termer, verk o. operor.
Filmmusik .– Vem har gjort musiken till en viss film
Grupper .Rockgrupper, orkestrar, kvartetter etc.
Instrument .Läs om instruments historia, funktion, musik skriven för etc.
Internetlänkar .Ämnesvis uppdelade musiklänkar
Låtar/melodier .Vem har skrivit resp. sjungit en viss låt; index till notböcker
Länder/Folk

.Samlad info om ett lands/folks musik

Musikstilar .Acid, bhangra, bop, dub, merenge, rap, thrash etc etc.
Musiktermer mm. .Adagio, tolvton, Glyndebourne, libretto etc...
Noter / Texter .Register till låtar/visor i en rad ref.-antologier
Operaroller
Operor
Personer .Kompositörer, musiker, sångare etc.
Pressklipp .Index över Bibliotek Film & Musiks pressklipp om musik.
Spelningar .Under utveckling.
TV-signaturer
Verktitlar .Namngivna symfonier, sånger m.m. utom operor
Vinyl – Bibliotek Film & Musiks vinylsamling2019-02-24
Filmmusik
?
Grupper
1 947
Instrument
312
Låtar/melodier
?
Länder/Folk
90
Musikstilar
376
Musiktermer m.m.
1 263
Noter / Texter
4 127
Operor
199
Personer
3 119
Pressklipp
?
Spelningar
?
TV-signaturer
?
Verktitlar (utom operor)
373
Totalt
7 687

Förklaringar till de olika avdelningarna:

Filmmusik/TV
alfabetisk lista över filmer med uppgift om vem som gjort musiken till dem. Informationen är hämtat från All Movie Guide och Naxos skivkatalog från 1998 - Naxoskatalogen presenterar klassisk musik i filmer.

Grupper
medlemmar, historik, diskografi mm om olika musikgrupper. I första hand rock- och popgrupper, men även annat, såsom folkmusik, jazz och klassisk musik. Förutom den alfabetiska listan finns också en systematisk del där man kan söka efter land, stad, musikstil etc. Informationen är hämtad i första hand från Bonniers rocklexikon, men också från annan litteratur, internet och pressklipp.

Musikinstrument
alfabetisk lista över musikinstrument. Informationen i första hand tagen från Prismas Musiklexikon, bilder från webben.

Musikstilar
alfabetisk lista över olika musikstilar och dess underavdelningar. Informationen i första hand tagen från All Music Guide (internet), men också från andra källor.

Musiktermer m.m.
alfabetisk lista över olika musiktermer, men också annan matnyttig musikinformation som inte passar in under någon av de övriga huvudrubrikerna. Här kan man läsa om allt ifrån can-can och sonater till partitur och La Scala.

Personer
alfabetiskt register över musiker, dirigenter, tonsättare etc. Dessutom systematisk avdelning där personer listas efter land, instrument mm. Informationen är i första hand hämtad från Bonniers rocklexikon, Vem är vem i klassisk musik, Prismas musiklexikon och All Music Guide.

Pressklipp
alfabetiskt index över
Bibliotek Film & Musiks pressklippssamling över musik. Klippen finns tillgängliga i bibliotekets magasin som kopior i pärmar. 2000 är ett "nedtrappningsår": klipphanteringen är kraftigt förenklad, i stället för att kopieras och sättas i pärmar, sorteras klippen omonterade efter begynnelsebokstav i kuvert som förvaras i musikdisken.
Från år 2001 upphörde klippsamlandet, eftersom de tidningar vi klippte artiklar från finns tillgängliga i fulltext via internet.

Verktitlar
alfabetisk lista över namngivna verk, i första hand klassisk musik. Direkthänvisningar till Läsesalongens skivsamling finns i vissa fall. Informationen är i första hand tagen från Bengt Göranssons klassiska fuskkatalog Prismas musiklexikon och Vem är vem i klassisk musik.