ventil


anordning på bleckblåsinstrument, där fingrarna öppnar ventiler och luften bringas att passera genom en förlängning av ljudröret. På så sätt blir den vibrerande ljudpelaren längre och ger en ny övertonsserie. Med hjälp av tre ventiler, som ger var sin förlängning och som används var för sig eller i kombination med varandra kan den moderna trumpeten (och andra instrument) åstadkomma en fullständig kromatisk skala. Trumpeten på Bachs tid, som saknade ventiler, liksom det moderna signalhornet, kunde ej åstadkomma hela skalor.

Alla bleckblåsinstrument som nu används i symfoni-, militär-, mässings- och dansorkestrar, har ventiler – med undantag för dragbasunen; ang. denna och ventilbasunen se basun.

PM75

Engelska: piston valve.
Källa: Prismas musiklexikon 1975