tuba


1 bleckblåsinstrument i basläge med ventiler, byggd i olika storlekar och former – i spiralform kallas den helikon, av vilken sousafonen är en variant. Den i orkestern vanliga bastuban är stämd i F med omfånget Giss1-f; sedan den konstruerades (1835) det vanliga lägsta bleckblås-instrumentet i orkestern. Kontrabastuban betecknar ett lägre och mycket ovanligare instrument använt t.ex. av Wagner i Ringen tillsammans med Wagnertuban (ett instrument av en annan typ). Tenortuban är ett instrument med högre register än bastuban. Det lägsta instrumentet i mässings- och militärorkestrar är bombardon, stämd i B eller Ess; båda är större än och har lägre register än orkesterns tuba.

2 en rörstämma i orgeln med kraftig, trumpetliknande ton.

3 i det antika romerska riket namn på en rak trumpet.

4 tubaton, den ton i en kyrkoton, på vilken det psalmodierande recitativet utförs.
PM75

1 Romarnas raka stridstrumpet, ursprunget till trumpet och basun.

2 Tuba kallas allehanda låga mässingsinstrument – dels olika storlekar, dels sinsemellan ganska avvikande varianter
viktiga som bas både i militärmusiken och i den moderna orkestern. De har ett långt, åtskilliga varv böjt tonrör av betydlig vidd och vid mynning samt fyra eller fem ventiler. Tuban är relativt sent uppfunnen; en tysk typ konstruerades 1835 av Wieprecht, franska av A. Sax, saxofonens skapare. Den avlöste de tidigare basinstrumenten bombardon och ofikleid, och bland de första som införde den i orkestern var Wagner. Ett berömt soloställe för den vanliga bastuban är början av hans Faustuvertyr, som utnyttjar instrumentets trots storleken mjuka och fylliga pianissimo; ett soloställe av samma karaktär även i Mahlers första symfoni, långsamma satsen. Den normala användningen är dock i kraftiga tuttipartier och som basstämma till basungruppen; fortet är präktigt och voluminöst. Ännu djupare och utomordentligt mörk och kraftig klingar den stora kontrabastuban, som i Wagners Siegfried karakteriserar draken Fafner. I militärkår förekommer tuban bl.a. ringformad (att bäras runt överkroppen) under namnet helikon; en amerikansk form därav är sousafonen med stor, framåtriktad tratt. Kejsarbas är ett annat namn för de större typerna. Likaledes ett militärinstrument är en mindre och högre tubaform, kallad baryton. Tuborna förekommer i olika stämningar, och omfånget varierar i motsvarande grad. - - - Tuban noteras som den klingar. En ny, kammarmusikalisk användning har bastuban fått som basstämma i s.k. brassensembler.

3 Wagner lät konstruera ett mellanting mellan horn och tuba, wagnertuba eller valthornstuba, med hornets spelteknik men mörkare och högtidligare klang. Den finns i tenor- och basform och används vanligen i grupp som kvartett (två av vardera), huvudsakligen i Nibelungenringen samt hos Bruckner och Richard Strauss.

4 Reperkussionstonen i gregoriansk psalmodi; se psalmtoner.

5 Kraftig tungstämma i orgeln (högtrycksstämma). En variant är tuba mira'bilis.
MO85.
Länkar: tuba
Länkar kontrollerade 2017-07-20
.
http://www.brass-forum.co.uk/
Noter för tuba i IMSLP tuba i engelska Wikipedia tuba i svenska Wikipedia tuba på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985