träblåsinstrument


en mindre exakt beteckning för vissa blåsinstrument som från början och i allmänhet byggs i trä. Till dem hör flöjter och rörbladsinstrument som klarinetter och oboer. Märk att även saxofonen hör till denna grupp – därför att anblåsningen sker som på en klarinett – annars byggs själva instrumentet av metall.
Se blåsinstrument, bleckblåsinstrument.

PM75Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985