tangent


smal träribba t.ex. på piano, orgel eller dragspel; trycks ner med fingret för att åstadkomma en ton. Jfr. klaviatur.
PM75


[-je´nnt], av latinets tangere, beröra. Tangent betecknar egentligen de metallskikt hos klavikordet som berör strängarna men har i de nordiska språken överflyttats på den smala platta som berörs av fingrarna (hos orgel, piano, dragspel etc.); i andra språk används andra ord, vanligen av samma innebörd: ital. tasto, ty. Taste, fra. touche. Den motsvarande engelska termen key betyder däremot nyckel. Det sistnämnda är den ursprungliga benämningen hos de medeltida orglarna (lat. clavis) och har bibehållits som namn på nyckeharpans tangenter (nycklar) och i orden klaver,
klaviatur etc. Tangentinstrument avser de olika klaverinstrumenten och orgeln.
MO85.
Länkar: tangent
Länkar redigerade 2017-07-18
.
key i engelska Wikipedia                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985