synthesizer(vard. "synth") klaverinstrument med syntetiskt framställda ljud, oftast på elektronisk väg.
PM75


(eng.) kallas en kompakt elektronmusikstudio i relativt litet format. Synthesizern alstrar och bearbetar elektriska signaler, men till skillnad från den äldre, större studiotypen med fast apparatur, som egentligen var tillverkad för rent tekniska ändamål, är apparatenheterna i synthesizern speciellt konstruerade för elektronisk musik. Synthesizers tillverkas i form av system, d.v.s. ett antal apparatmoduler som kan kombineras på önskvärt sätt. Tonsättaren kan alltså inom systemets ram sätta ihop den synthesizer som passar honom bäst, samt vid behov byta en eller flera enheter. Mindre typer har dock vanligen en fast kombination. Systemen (Moog,
Buchla, ARP m.fl. märken) grundar sig på så kallad spänningsstyrningsteknik (engelska voltage control), vilket kortfattat innebär att enheterna producerar ett resultat som är proportionellt mot den spänning som läggs på dem. I exempelvis Moog ökas tongeneratorns frekvens till det dubbla med en volts spänningsökning, vilket i tonhöjd motsvarar en oktav. Med en klaviatur där varje halvton motsvarar en tolftedels volt är det alltså möjligt att spela melodier. Men spänningsstyrningstekniken innebär också att de enheter som själva producerar en spänning kan styra andra enheter etc, så att en hel processkedja snabbt kan äga rum. Då sådana kedjor ofta blir komplicerade kan det vara svårt att förutsäga resultatet, varför arbetsmetodiken helt enkelt blir att man får pröva sig fram. En begränsad "förhandsprogrammering" av vissa händelser, t.ex. en serie förändringar av apparatenheternas inställningar, kan göras med en så kallad sequenser, som då kör serien om och om igen. Detta kan utnyttjas mer eller mindre skickligt som ostinatoeffekt men även fresta till att låta automatiken ta överhand i komponerandet, något som lätt leder till ett fantasilöst resultat. Sequenserns begränsning har lett till att de nyare synthesizrarna konstrueras för att kunna styras av en datamaskin. (Se även elektronisk musik).
MO85


Se även Mellotron, Fairlight CMI, Synclavier..
Länkar: synthesizer
Länkar rediegerade 2017-07-16
.
http://www.acoustics.salford.ac.uk/acoustics_info/sound_synthesis/?content=index
synthesizer i engelska Wikipedia synthesizer i svenska Wikipedia synthesizer på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985