sitar


indisk långhalsad luta; kom troligen i bruk på 1300-talet som en ättling till den betydligt äldre vinan. Sitaren är ett av de populäraste instrumenten i norra indien. Den är ca 1,2 meter lång, gjord av teakträ och med en ljudförstärkande kalebass på undersidan av den breda halsen. Antalet strängar varierar, men 20 är vanligast; av dem är somliga gjorda av stål och andra av mässing. Sju stycken är spelsträngar, de övriga tretton är resonanssträngar. I olikhet med vinan har sitaren inga bordunsträngar. På halsen finns flyttbara band som kan anpassas efter den raga som skall spelas. Sitaren kan spelas med plektrum eller med fingrarna.
MO85


.
Länkar: sitar
Länkar redigerade 2017-07-01
.
sitar i engelska Wikipedia sitar i svenska Wikipedia sitar på Youtube                Källa: Musikordboken 1985