saxhorn


ett trumpetinstrument med ventiler, uppfunnet av Adolphe Sax 1845. Det används i militärorkestrar och finns i olika storlekar, stämda i b eller ess.
PM75


.
Länkar: saxhorn
Länkar redigerade 2017-06-30
.
noter för saxhorn i IMSLP saxhorn i engelska Wikipedia saxhorn i svenska Wikipedia saxhorn på Youtube                Källa: Prismas musiklexikon 1975