rör, rörblad


av träfiber tillverkad tunga som alstrar tonen i de flesta träblåsinstrument, t.ex. oboe m.fl. (dubbelt rörblad) och klarinett, saxofon m.fl. (enkelt rörblad).
PM75

ital. ancia, fra. anche, eng. reed, ty. Rohr, Rohrblatt, den av "italienskt rör" (Arundo donax, en sydländsk jättestor gräsart) eller andra böjliga träslag förfärdigade tunga, som på de flesta träblåsinstrumenten är den ursprungliga tonalstraren: enkelt rör hos klarinett och saxofon, dubbelt rör hos oboe, engelskt horn, fagott. Se vidare blåsinstrument, tunga. Rörsektion, klarinetterna och saxofonerna i en jazzorkester. – Rörstämmor i orgeln = tungstämmor. Samtliga dessa bildar rörverket.
MO85
Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985