percussion(engelska, slagverk), slag- och rytminstrument som fås att ljuda genom slag, skrapning, gnidning m.m. Termen används främst om de slaginstrument som inte tillhör standarduppsättningen i en ensemble eller orkester. Percussioninstrumenten indelas i idiofoner, där själva instrumentkroppen ljuder (t.ex. träblock), och membranofoner, där ett membran vibrerar (t.ex. trummor). Se även slaginstrument, trumset.
BM03Källa: Bonniers musiklexikon 2003