ondes Martenot


(fr., "martenot-vågor") ett elektriskt instrument, som spelas på en klaviatur och enbart frambringar en ton i taget. Uppfanns 1928 av fransmannen Maurice Martenot, som alltså gett instrumentet sitt namn. Förekommer ofta i modern (företrädesvis fransk) musik, bl.a i Honeggers Jeanne d'Arc, Messiaens Turangalila; André Jolivet skrev 1947 en konsert för Ondes Martenot och orkester.
PM75

(fra.), les ondes eller enbart martenot, hel-elektriskt instrument, uppfunnet av fransmannen Maurice Martenot 1928. Dess ton alstras på helt radiomässig väg (liksom hos theremin) genom två högfrekvensoscillatorer, den ena med fast, den andra med reglerbar frekvens. Deras svängningar bildar en tredje, lägre frekvens, hörbar som ton i en högtalare. Den ena oscillatorn och därmed den resulterande tonens höjd regleras principiellt genom att en tråd dras ut i lämplig längd över en metallskena. Numera har instrumentet försetts med en ordinär klaviatur och är spelbart som ett piano (dock enstämmigt). Ljudstyrka, klangfärger och olika "anslag" regleras med vänster hand. Ondes Martenot har blivit vida spritt, huvudsakligen i Frankrike, och en mängd franska tonsättare har använt instrumentet i sina kompositioner med utnyttjande av dess stora dynamiska och klangliga möjligheter samt speciella effekter (staccato, vibrato, kvartstoner etc.). Bland dessa kompositörer kan nämnas Milhaud, Honegger, Debussy, Varèse, Jolivet, Messiaen, Martinon och Dutilleux. Konstruktören har sedan 1947 lett en klass för ondes Martenot vid Pariskonservatoriet.
MO85

elektriskt instrument där tonen alstras genom interferens mellan två högfrekventa tongeneratorer. Tonhöjdsförändringarna åstadkoms mekaniskt genom att en spole glider över en en metallskena. Så småningom försågs instrumentet med klaviatur. Även tonstyrka och klangfärg kan förändras. Instrumentet uppfanns 1928 av fransmannen Maurice Martenot. Honegger, Milhaud, Messiaen och Varèse m.fl. har komponerat för ondes martenot.
BM03.
Länkar: ondes Martenot
Länkar redigerade 2017-04-22
.
http://www.thomasbloch.net/
ondes Martenot i engelska Wikipedia ondes Martenot i svenska Wikipedia ondes Martenot på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985 ; Bonniers musiklexikon 2003