musette


En fransk typ av säckpipa, på modet på Ludvig XIV:s tid genom förädling av "pastorala" förebilder; använd i operaorkestern av Lully.
PM75

[Myse´tt] (fra.),
1 en fransk form av säckpipa, som ej blåstes med munnen utan med en bälg, hållen under armen. Musetten var tillsammans med den lika bondskt klingande vevliran (vielle) modeinstrumentet i de högsta kretsarna under århundradet före franska revolutionen, och virtuoser uppträdde t.o.m. på musette.
2 Även danser med imitation av säckpipan – en genomgående liggande kvint i basen – och idyllisk herdekaraktär kallades musette; de blev mycket populära, upptogs i operor och baletter och fick en plats i 1700-talets instrumentalsviter, vanligast som trio till gavotten och i dennas taktart och tempo men även i andra gestalter. Exempel hos Bach och Händel; en modern efterbildning är den arkaiserande musetten i Sibelius' musik till Kung Kristian II.
3 Musette kallas även en fransk typ av dragspel.

MO85


.
Länkar: musette
Länkar redigerade 2017-04-19
.
musette i engelska Wikipedia musette i svenska Wikipedia musette på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985