mässingsinstrument


bleckblåsinstrument, en huvudtyp av blåsinstrument (av varierande material) där ljudet alstras genom att musikerns läppar vibrerar mot ett munstycke.
BM03Källa: Bonniers musiklexikon 2003