ljudhål


hål utskuret i locket på stränginstrumentviolinen och dess anförvanter har två f-formade utskärningar, kallade f-hål; lutan och de flesta gitarrer har ett som är skuret i ofta rikt utsirad form; stundom liknar det en blomma ("rosett"). Avsikten är att den vibrerande luften i resonanslådan skall bringas i kontakt med luften utanför.
PM75

finns på locket till stränginstrument för att förstärka eller förlänga tonen; de är runda hos luta och dylikt (rosett), f- eller c-formade hos stråkinstrumenten.
MO85
Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985