kornett(eng. cornet, fr. cornet-à-pistons) bleckblåsinstrument med tre ventiler; liknar en trumpet men är kortare, har liknande borrning och är mera lättspelad, ett transponerande instrument i B (omfång e-c3); utvecklades omkring 1820. Används i militärorkestern och i jazz-musiken.
PM75

1 ventilkornett, fra. cornet à pistons, varav även svenska benämningen piston [pistå´ng], mässingblåsinstrument i högt läge, närmast likt trumpeten, från vilken kornetten skiljer sig genom kortare och bredare form, mjukare, mindre briljant ton och lättare teknik. Kornetten kom i bruk i Frankrike i början av 1800-talet och blev populär som virtuost soloinstrument samt ytterst vanlig i dans- och blåsorkestrar. Den hotade framemot århundradets slut t.o.m. att uttränga trumpeten men trädde sedan åter i bakgrunden; numera finns den kvar i militärmusiken och i jazzen, där den med en viss framgång fortsatt sin gamla konkurrens med trumpeten. I många franska partitur föreskrivs kornett i stället för trumpeter, t.ex. i Bizets Carmen; synnerligen ofta, t.ex. hos Berlioz och Debussy, anlitas två trumpeter och två kornetter. I avsaknad av kornett utföres dessa stämmor numera utan olägenhet på trumpet. Den egentliga, på detta sätt använda kornetten står i B (kan med ett enkelt handgrepp ändras till A). En mindre och högre art, stäms i Ess (Ess-kornett, piccolokornett), används alltjämt som melodiförande instrument i våra militärorkestrar.

2 Det gamla instrumentet sinka (ital. corne´tto).

3 Orgelregister, 3-5-korig mixturstämma.

MO85.
Länkar: kornett
Länkar redigerade 2017-04-14
.
Fria noter med kornett i IMSLP cornet i engelska Wikipedia kornett i svenska Wikipedia cornet på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985