kordofoner


(av grekiska chorde, sträng, och fone, ljud), se stränginstrument.
BM03Källa: Bonniers musiklexikon 2003