klockspel


ett antal skalmässigt stämda klockor som slås an antingen utifrån med hammare eller inifrån av klockkläppen. Detta kan ske elektroniskt eller med hjälp av en tangentmekanism. Det äldsta klockspelet i Sverige finns i Tyska kyrkan i Stockholm (1666), det största i Västerås stadshus (47 klockor, byggt 1960). Jämför växelringning. Klockspel är också benämning på ett slaginstrument som består av en serie metallplattor som anslås med en hammare (i militärorkestern är instrumentet ofta i lyrform). I orkestern har klockspelet vanligen klaviatur och det förekommer sporadiskt sedan 1700-talet. Omfånget är två-tre oktaver. Klangen är spröd och mycket ljus.
BM03

Engelska: clarion.

Sonat för klockspel – se Henk Badings.

Se även klockor..
Länkar: klockspel
Länkar redigerade 2019-03-28
.
klockspel i svenska Wikipedia                Källa: Bonniers musiklexikon 2003