klockor


(ty. Glocken, eng. bells)

1 tungt metallkärl i skålform med kläpp (i kyrkor etc.) som rings för hand genom rep eller med carillon

2 rörklockor, orkesterinstrument vanligen i form av en serie fritt hängande tuber, som slås för hand med en liten hammare – en uppsättning av sådana klockor kan ibland omfatta över en oktav (se även klockspel).

PM75

ital. campane, fra. cloches, eng. bells, ty. Glocken, är kända som musikinstrument i alla delar av världen, vanligen i form av klockspel, bestående av ett antal smärre klockor, stämda i olika toner. I de kristna kyrkorna infördes klockringning redan på 500-talet, men de jättestora kyrkklockorna kom i bruk först på 1300-talet. (Det finns från senare århundraden sådana vägande över 100 ton; rekordet lär varra 180 ton). Tonkvaliteten hos klockor varierar mycket på grund av egendomliga övertonsförhållanden (starka bitoner), som dock numera i hög grad kan kontrolleras vid tillverkningen. Med musik har den vanliga klockringningen föga att göra; inte heller den så egendomliga men mycket utbredda, speciellt engelska "växelringningen" (change ringing), som innebär att en kyrkas klockor rings en för en i ständigt ny ordningsföljd enligt vissa utspekulerade schemata, som kan ta många timmar att genomföra. Imitation av kyrkklockor förekommer däremot som effekt i orkestermusik, t.ex. i slutet av Tjajkovskijs uvertyr "1812". Normalt anlitas i orkester s.k. rörklockor (eng. bells eller tubular bells), som hänger fritt i en särskild ställning och slås med en träklubba; de har bestämd tonhöjd (avhängig av rörets längd) och klar, sjungande klang, givetvis mycket ljusare än kyrkklockors. Det är detta instrument som i nyare partitur avses med beteckningen k., till skillnad från klockspel. I Wagners Parsifal förslår inte rörklockorna; till de djupa toner som där föreskrivs används vanligen stora metallplåtar. Numera har den elektriska förstärkningstekniken öppnat nya möjligheter att åstadkomma klangen av stora kyrkklockor, antingen genom reproduktion av inspelning eller med hjälp av speciella elektriska instrument. Se vidare klockspel.
MO85

Rörklockor på engelska: tubular bells.
Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985