klaviatur


tangentuppsättningen på orgel, piano, celesta, dragspel m.fl. instrument; jfr. manual.
PM75

(av lat. clavis, nyckel, tangent), ital. tastiera, fra. clavier, eng. keyboard, tangentrad eller -uppsättning; förekommer på orgel, piano, celesta, dragspel, lira, nyckelharpa etc. Tidigast fanns klaver på orgeln. De äldsta, jättelika tangenterna avlöstes framemot 1200-talet av klaviatur liknande vår orgel- och pianoklaviatur men motsvarade endast de vita tangenterna. Därtill kom småningom en b-tangent och allt fler av våra svarta tangenter, tills skalan kring 1450 var fullständig (utom i den lägsta oktaven; se kort oktav). Nyare försök har gjorts att konstruera klaviaturer efter annat, för fingersättningen bekvämare system, bl.a. av Janko och Moor. MO85
Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985