keyboards(eng.) klaviaturer, gemensam benämning för allehanda tangentinstrument som lanserades under 1970-talet – elpiano, elorgel, synthesizer etc., vilka alla finns i flera olika typer.
MO85Källa: Musikordboken 1985