idiofoner


Vetenskaplig beteckning för en grupp av musikinstrument, de "självklingande", hos vilka instrumentets hela massa anger den ljudande tonen; dit hör flertalet slaginstrument (dock ej trummor) och i synnerhet en oändlig mängd primitiva sådana. Jfr instrument.
MO85

autofoner, i instrumentsystematiken namn på instrument som ljuder genom att hela massan vibrerar. Det kan åstadkommas genom slag (t.ex. träblock, cymbal), skakning (skallra), knäppning (mungiga), skrapning (guiro) eller strykning (musiksåg).
Se percussion, slaginstrument.
BM03Källor: Musikordboken 1985 ; Bonniers musiklexikon 2003