heckelfon


barytonoboe (se oboe) konstruerad av den tyska firman Heckel, stämd en oktav lägre än oboen; använd t.ex. av Richard Strauss samt (under namnet basoboe) av Delius.
PM75

Engelska: heckelphone..
Länkar: heckelfon
Länkar redigerade 2017-04-13
.
http://www.heckel.de/
Fria noter med heckelfon i IMSLP heckelphone i engelska Wikipedia heckelfon i svenska Wikipedia heckelfon på Youtube                Källa: Prismas musiklexikon 1975