hackbräde / cimbalom / hammered dulcimer


(ungerska cimbalom) ungerskt stränginstrument (med horisontala strängar som slås med hammare); används inom den ungerska populärmusiken och i vissa seriösa verk för att ge lokalfärg – t.ex. i Kodálys opera Háry János (och i den ur operan sammanställda orkestersviten).
PM75

ty. Ha'ckbrett, fra. tympanon, eng. dulcimer, i Östeuropa kallad cymbal, ålderdomlig cittra, parallellföreteelse till det medeltida psalteriet men ej knäppt som detta utan spelat med två hammare. Hackbrädet har uråldrigt orientaliskt ursprung. I Europa förekom det på 1400-1500-talen, dök åter upp på 1700-talet i förbättrad form som pantaleon och lever alltjämt kvar som det ungerska instrumentet cymbal (se d.o.3). Hackbrädet har stor betydelse som föregångare till klaveret (klavicymbal = cymbal med tangenter). Se santu'r.
MO85.
Länkar: hackbräde / cimbalom / hammered dulcimer
Länkar redigerade 2017-04-15
.
http://www.cimbalom.com/
Fria noter för cimbalom i IMSLP cimbalom i engelska Wikipedia hackbräde i svenska Wikipedia cimbalom på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985