greppbräde, gripbräde


ital. tastiera, fra. touche, eng. fingerboard, ty. Griffbrett, den långa, smala träplatta, som hos stråk- och vissa knäppinstrument (luta, gitarr etc.) löper under strängarna och mot vilken dessa nedtrycks med fingrarna, när de förkortas för att ge högre toner.
MO85

Engelska: även fretboard.




Källa: Musikordboken 1985