frosch


(ty., groda) trästycke vid stråkens nedre ände med skruv för spänning av taglet.
PM75

[fråsj] (eg. ty. = "groda"), nedre änden av stråken; am Frosch [amm] (ty.), vi froschen.
MO85

Engelska: bow frog..
Länkar: frosch
Länkar redigerade 2017-07-16
.
bow frog i engelska Wikipedia frosch i svenska Wikipedia                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985