forminx


(phorminx. grek.), antikt grekiskt stränginstrument från homerisk tid, omnämnt i bl.a. Iliaden och avbildad på vaser från sengeometrisk tid. Det hade en halvcirkelformad klangkropp med två korta armar förbundna med ett ok av trä från vilket (vanligen) fyra strängar löpte. Dess klang har i olika sammanhang beskrivits som gäll, ljuv och ljusklingande, det användes framför allt till ackompanjemang av sång och dans. Forminx kan ses som föregångare till den sjusträngade kitharan. Liknande instrument är funna i kungagravarna i Ur (ca 2600 f. Kr.).
MO85Källa: Musikordboken 1985